Witaj w świecie ogarów

Wróć   Forum Psiakość – uroki życia z psem > FAQ

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Poniżej znajduje się lista tagów jakich możesz użyć przy formatowaniu tekstu w postach.
Lista kodów vB
[b], [i], [u] Pogrubienie / Kursywa / Podkreślenie
[color] Kolor
[size] Wielkość
[font] Czcionka
[highlight] Podświetlenie
[left], [right], [center] Lewo / Prawo / Środek
[indent] Akapit
[email] Email Linking
[url] Link URL
[thread] Link do wątku
[post] Link do postu
[list] Lista wypunktowana / Zaawansowana lista
[img] Obrazki
[code] Kod
[php] Kod PHP
[quote] Cytat
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Załącznik
[schow] Szufladka
Przykłady niepoprawnego użycia kodów:
  • [url] www.moja-strona.com [/url] - nie umieszczaj spacji miedzy nawiasami a tekstem do którego odnoszą się tagi.
  • [email]moja-skrzynka@domena.com[email] - tag zamykający tekst musi być poprzedzony znakiem "slash" czyli tym "/" i wyglądać tak: ([/email])

Pogrubienie / Kursywa / Podkreślenie
Tagi [b], [i] oraz [u] pozwalają wyświetlić tekst pogrubiony, napisany kursywą (pochylony) lub podkreślony.
Sposób użycia [b]zawartość[/b]
[i]zawartość[/i]
[u]zawartość[/u]
Przykład użycia [b]ten tekst jest pogrubiony[/b]
[i]ten tekst jest napisany kursywą[/i]
[u]ten tekst jest podkreślony[/u]
Przykładowy efekt ten tekst jest pogrubiony
ten tekst jest napisany kursywą
ten tekst jest podkreślony

Kolor
Tag [color] tag pozwala wyświetlić tekst w kolorze.
Sposób użycia [color=Opcja]zawartość[/color]
Przykład użycia [color=blue]ten tekst jest niebieski[/color]
Przykładowy efekt ten tekst jest niebieski

Wielkość
Tag [size] umożliwi Ci pisanie tekstu wybranym rozmiarem czcionki.
Sposób użycia [size=Opcja]zawartość[/size]
Przykład użycia [size=+2]ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie[/size]
Przykładowy efekt ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie

Czcionka
Tag [font] pozwala na pisanie tekstu wybranym krojem czcionki.
Sposób użycia [font=Opcja]zawartość[/font]
Przykład użycia [font=courier]ten tekst jest pisany czcionką courier[/font]
Przykładowy efekt ten tekst jest pisany czcionką courier

Podświetlenie
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Sposób użycia [highlight]zawartość[/highlight]
Przykład użycia [highlight]ten tekst jest podświetlony[/highlight]
Przykładowy efekt ten tekst jest podświetlony

Lewo / Prawo / Środek
Taki [left], [right] and [center] umożliwiają zmianę położenia tekstu w poście.
Sposób użycia [left]zawartość[/left]
[center]zawartość[/center]
[right]zawartość[/right]
Przykład użycia [left]ten tekst jest wyrównany do lewej strony[/left]
[center]ten tekst jest wyrównany do środka[/center]
[right]ten tekst jest wyrównany do prawej strony[/right]
Przykładowy efekt
ten tekst jest wyrównany do lewej strony
ten tekst jest wyrównany do środka
ten tekst jest wyrównany do prawej strony

Akapit
Tag [indent] umożliwia wstawienie akapitu w tekście.
Sposób użycia [indent]zawartość[/indent]
Przykład użycia [indent]ten tekst jest pisany z wcięciem[/indent]
Przykładowy efekt
ten tekst jest pisany z wcięciem

Email Linking
Tag [email] pozwala umieścić adres mailowy w tekście.
Sposób użycia [email]zawartość[/email]
[email=Opcja]zawartość[/email]
Przykład użycia [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Przykładowy efekt j.doe@example.com
Click Here to Email Me

Link URL
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób użycia [url]zawartość[/url]
[url=Opcja]zawartość[/url]
Przykład użycia [url]http://psiakosc.com/forum[/url]
[url=http://psiakosc.com/forum]Forum Psiakość – uroki życia z psem[/url]
Przykładowy efekt http://psiakosc.com/forum
Forum Psiakość – uroki życia z psem

Link do wątku
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób użycia [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]zawartość[/thread]
Przykład użycia [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Kliknij tutaj![/thread]
(Uwaga: ID postu/ID tematu podane są tutaj tylko przykładowo. Pamiętaj o użyciu właściwych wartości.)
Przykładowy efekt http://psiakosc.com/forum/showthread.php?t=42918
Kliknij tutaj!

Link do postu
Tag [post], po kliknięciu w link przesyła użytkownika do postu wskazanego przez ID. ID danego postu można odczytać w przeglądarce. Jest to liczba kończąca link.
Opcjonalnie możesz nadać linkowi nazwę.
Sposób użycia [post]postid[/post]
[post=postid]zawartość[/post]
Przykład użycia [post]269302[/post]
[post=269302]Kliknij tutaj![/post]
(Uwaga: ID postu/ID tematu podane są tutaj tylko przykładowo. Pamiętaj o użyciu właściwych wartości.)
Przykładowy efekt http://psiakosc.com/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Kliknij tutaj!

Lista wypunktowana
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Sposób użycia [list]zawartość[/list]
Przykład użycia [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Przykładowy efekt
  • list item 1
  • list item 2

Zaawansowana lista
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Sposób użycia [list=Opcja]zawartość[/list]
Przykład użycia [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Przykładowy efekt
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Obrazki
Tag [img] pozwala na umieszczenie i wyświetlenie obrazka w poście.
Możesz połączyć funkcję tagu [img] z tagiem [url], wtedy klinięcie w obrazek prześle czytelnika pod wskazany adres.
Sposób użycia [img]zawartość[/img]
Przykład użycia [img]http://psiakosc.com/forum/images/postcard/statusicon/forum_new.gif[/img] (Brak linka)

[url=http://www.example.com] [img]http://psiakosc.com/forum/images/postcard/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link dołączony)
Przykładowy efekt (Brak linka)

(Link dołączony)

Kod
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Sposób użycia [code]zawartość[/code]
Przykład użycia [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Przykładowy efekt
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Kod PHP
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Sposób użycia [php]zawartość[/php]
Przykład użycia [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Przykładowy efekt
Kod PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Cytat
Tag [quote] pozwala zacytować treść postu. Zależnie od sposobu jego użycia uzyskamy inny efekt.
Sposób użycia [quote]Cytat[/quote]
[quote=Nick]zawartość[/quote]
Przykład użycia [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;717514]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Przykładowy efekt
Cytat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Cytat:
Napisał John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Cytat:
Napisał John Doe Zobacz post
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
Tag [noparse] nie pozwala skryptowi forum interpretować objętych nim tagow. Tekst zostanie wyświetlony na forum tak jak widnieje w poście.
Sposób użycia [noparse][b]zawartość[/b][/noparse]
Przykład użycia [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Przykładowy efekt [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Załącznik
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Sposób użycia [attach]attachmentid[/attach]
Przykład użycia [attach]12345[/attach]
Przykładowy efekt

Szufladka
Tag [schow] pozwala ukryć przed czytelnikiem treść postu. Wyświetlenie jej następuje po naciśnięciu guzika Pokaż.
Sposób użycia [schow]zawartość[/schow]
Przykład użycia [schow]Ten tekst został schowany. Przy użyciu tego kodu możesz ukryć każdy z elementów składających się na post: tekst, zdjęcie, link ...[/schow]
Przykładowy efekt
Szufladka


.

Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:46.


Powered by: vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.